Ny behandling av rastløse bein-syndrom -

Ny behandling av rastløse bein-syndrom

By desember 15, 2016 november 23rd, 2018 Innlegg

Et alternativ til medikamenter, piller og medisiner kan være framtiden i behandling av Rastløse bein-syndrom – hvertfall for de som ikke ønsker eller kan ta medikamenter grunnet bivirkninger.

En ny studie i forskningstidsskriftet JAOA viste nemlig at ved å benytte spesialtilpasset kompresjonsfottøy så oppnådde man resultater som var ikke bare like gode, men hele 40% bedre enn standard medikamentell behandling av nervetilstanden Rastløse Bein Syndrom.

 

Kompresjonsfottøyet la spesifikt trykk på to muskler i foten, abduktor hallucis og fleksor hallucis brevis, og dette viste seg å gi meget god symptomlindring – både i form av bedret søvn og mindre rastløse bein. 90 prosent av brukerne meldte om signifikant bedring og det ble også rapportert om 82 prosent mindre tap av søvn.

Rastløse bein syndrom - nevrologisk søvntilstand

Studien viste meget gode resultater

90 prosent av brukerne meldte om signifikant bedring og det ble også rapportert om 82 prosent mindre tap av søvn. Dette er meget sterke resultater med tanke på at dette er en behandling uten tydelige bivirkninger. Til sammenligning, så har et av de meste brukte medikamentene mot tilstanden, Ropinirol, en effektivitet på 60% – altså tydelig mindre og med de bivirkninger som denne pillen kan gi, slik som svært vanlige bivirkninger slik som avsviming, kvalme / oppkast, døsighet og ukontrollerte bevegelser (hele 1 av 10 i følge Felleskatalogen). Med slike kraftige bivirkninger så er det ikke så rart at man lenge har etterlyst et godt alternativ i behandling av Rastløse Bein Syndrom.

 

Slik fungerer kompresjonstøyet

Kompresjonstøyet fungerer ved å legge trykk mot to spesifikke muskler i foten, abduktor hallucis og fleksor hallucis brevis, dette har flere positive effekter, blant annet frigjøring av dopamin fra hjernen, økt blodsirkulasjon og dermed mindre smertesignaler fra området – en lignende effekt som ved muskelarbeid eller triggerpunktbehandling av muskelknuter. Man så også at trykk mot disse to musklene ga tydelig nedgang i muskelaktivitet i muskler som er assosiert med Rastløse Bein Syndrom. Her kan du se flere varianter av fotkompresjonstøy. Produktet som er brukt i studien heter Restiffic.

Restiffic

Bør dette bli en standardbehandling for de som lider av nervetilstanden Rastløse Bein Syndrom?

Legemiddelindustrien river seg sikkert i håret, men vi mener at dette bør bli tilbudt absolutt alle som lider av den dehabiliterende nervetilstanden Rastløse Bein Syndrom. En behandling uten bivirkninger bør alltid tilbys over en behandlingsform som har en lang, lang rekke bivirkninger – slik de aller fleste medikamentene som benyttes mot RLS har.

 

Konklusjon

Fantastisk spennende studie som virkelig kan bli et bivirkningsfritt alternativ. Del gjerne med noen som trenger litt håp i sin kamp mot rastløse bein syndrom!