Skip to main content

Paracet er ikke bedre enn placebo-tabeletter

paracet

Paracetamol ikke mer effektivt enn placebo for akutte ryggsmerter. Dette viser australske forskere i en ny studie publisert i The Lancet.

Studien randomiserte 1652 pasienter med akutte korsryggsmerter. Én gruppe fikk paracetamol regelmessig, en annen fikk paracetamol ved behov mens en tredje fikk placebomedisin.

Forskerne målte median tilfriskningstid til henholdsvis 17 dager for gruppen som regelmessig fikk paracetamol, 17 dager for gruppen som fikk paracetamol ved behov og 16 dager for placebogruppen. Det ble heller ikke målt forskjeller i sekundere utfallsmål som smerteintensitet, uførhet, symptombilde eller fysisk funksjon.

Studien er den første av sitt slag som undersøker virkningen av paracetamol i forhold til placebo for pasienter med akutte korsryggsmerter. Resultatene kan ha stor innvirkning på den fremtidige behandlingen for denne pasientgruppen da paracetamol ofte er førstevalget for akutte korsryggpasienter skriver forfatterne av studien.

Les mer om testen her: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2960805-9/abstract?rss=yes