Skip to main content

Ny studie om Plantar fasciitis

Plantar fasciitis, smerter i hælen, forårsaket av irritasjon av bindevev på bunnen av foten, kan være langvarige og problematiske. En fersk studie av erfarne løpere fant ut at de som utviklet plantar fasciitis generelt trenger minst fem måneder på å komme seg, og noen forble på sidelinjen for et år eller mer.

Inntil nylig, inkluderte de første behandlingene tøying og anti-inflammatoriske smertestillende som ibuprofen eller kortison. Men mange forskere mener nå at anti-inflammatoriske er uberettiget, fordi tilstanden innebærer liten betennelse. Tøying er fortsatt ofte anbefalt.

Øvelsen krever at man står barbent på det vonde beinet, med benet på en trapp eller kasse/boks og med et sammenrullet håndkle som hviler under tærne på den såre foten og hælen som strekker seg over kanten av trappen eller kassen/boksen. Det friske benet skal henge fritt, med en liten bøy i kneet

Deretter skal man heve og senke den berørte hælen mens man teller tre sekunder opp, to sekunder på toppen og tre sekunder ned. I følge studien, når deltakerne kan gjennomføre 12 repetisjoner ganske lett, fylte de en sekk med bøker som de så tok på seg. De frivillige utført 8 til 12 repetisjoner av øvelsen annenhver dag.

plantar-fasciitis_physiotherapy

De 48 frivillige ble sammenlignet med andre som fullførte en standard plantar fasciitis tøye-øvelse, der de trakk sine tær mot leggen 10 ganger, tre ganger om dagen.

Etter tre måneder, rapporterte de i studiegruppen om store forbedringer. Deres smerte og uførhet hadde falt betraktelig. De som gjorde vanlige strekninger derimot, viste liten bedring etter tre måneder, selv etter ytterligere ni måneder med tøying.

Konklusjon: En enkel progressiv treningsprotokoll, utføres annenhver dag, resulterte i overlegen selvrapportert utfall etter tre måneder sammenlignet med plantar-spesifikk tøying. Høy-intensitets styrketrening kan hjelpe til en raskere reduksjon i smerte og bedring i funksjon.