Kiropraktoren er spesialist på funksjon og prestasjon

I idretten er det viktig at samspillet i nerve, muskel og skjelettsystemet (NMS-systemet) er optimalt. Dette er viktig for best mulig ytelse, prestasjon og koordinasjon, men ikke minst for å hindre overbelastningsskader, muskelstrekk og forstuvninger eller andre skader.

For at kroppen i sin helhet skal fungere optimalt under utøvelse av idrett er det nødvendig at kroppen har godt funksjonsnivå. Det vil si at ledd har god bevegelse, musklene har god styrke og er i balanse, og at nervesystemet har fri passasje av nervesignaler.

Kiropraktoren er spesialist på å undersøke og analysere kroppens funksjoner. Hensikten med undersøkelsen er å finne feilfunksjoner i NMS-systemet. Behandling av dette vil resultere i forbedret funksjon og økt prestasjon for idrettsutøveren.

Det er viktig å forstå at nedsatt funksjonsnivå hos en idrettsutøver ikke nødvendigvis oppleves som smerte eller ubehag.Nedsatt funksjonsnivå hos idrettsutøvere kan lede til:

• Nedsatt balanse, koordinasjon samt kraftutvikling.
• Nedsatt evne til å håndtere store treningsmengder.
• Økt risiko for skade.

Disse faktorene vil resultere i at utøveren ikke kan prestere optimalt. Vi jobber for å avdekke eventuelle svakheter i funksjonsnivå hos idrettsutøveren. Din kiropraktor vil iverksette en behandlingsplan som innebefatter kiropraktisk behandling og individuelle rehabiliteringsøvelser.

Kiropraktisk behandling kan også brukes for å øke prestasjonen.
Har du benyttet deg av dette?