Fysisk aktivitet

 

Fysisk aktivitet og stillesitting – Voksne

 • Voksne bør være fysisk aktive i minst 150 minutter hver uke. Aktiviteten bør gjøre deg lett andpusten. Er aktiviteten av høy intensitet, som får deg å puste mye mer enn vanlig, holder det med minst 75 minutter hver uke. Anbefalingene kan også oppfylles med en kombinasjon, for eksempel 70 minutter moderat og 40 minutter med høy intensitet.
 • Økt dose, inntil det dobbelte av anbefalingen ovenfor, gir økt helsegevinst.
 • Aktiviteten kan deles opp i økter av minst 10 minutters varighet.
 • Minst to ganger i uka bør man utføre aktiviteter som styrker musklene!!
 • Tiden i ro bør reduseres, lange perioder i ro bør stykkes opp med avbrekk med lett aktivitet.

 Fysisk aktivitet og stillesitting – 6-12 år

 • Barn bør være fysisk aktive i lek eller annen aktivitet minst 60 minutter hver dag.
 • Aktiviteten bør være variert, allsidig og av moderat eller høy intensitet.
 • Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og belaster skjelettet.
 • Lek og fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir mer robuste og friskere barn.
 • Tiden i ro bør begrenses og stykkes opp med mer aktive perioder.

Fysisk aktivitet og stillesitting – 13-17 år

 • Ungdom bør være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag.
 • Aktiviteten bør være variert, allsidig og av moderat eller høy intensitet.
 • Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og belaster skjelettet.
 • Fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir friskere og mer robuste ungdom.
 • Tiden i ro bør begrenses, og langvarig stillesitting bør brytes opp med aktive pauser.

Anbefalinger om å redusere stillesitting

Det er god dokumentasjon for at stillesitting er en risikofaktor for uhelse. Helsemyndighetene har kommet med anbefalinger til barn, unge, voksne og eldre om å redusere tiden i ro i løpet av dagen.