Skip to main content

Ny informasjonsfilm om bekkenleddsmerter

Bekkenleddsmerter rammer ca. 12 000 gravide kvinner hvert år. De aller fleste blir bra like etter fødsel, men mellom 2 000 – 4 000 fortsetter å ha plager også etter fødselen, og vil ha behov for helsetjenester. Filmen er laget av Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus.