Skip to main content

Derfor er styrketrening viktig selv for de eldste

Tiden for stereotyper knyttet til at kun yngre bør trene styrke er omme. Styrketrening er essensielt i alle faser av livet, og dette gjelder enten du er tenåring eller har rundet 90 år. Det å trene kraft og muskelmasse er nemlig meget viktig for din kropp.

Signe Nyvik Aas ved Norges Idrettshøgskole (NIH) ønsket å undersøke dette. Nærmere bestemt ønsket han å besvare problemstillingen rundt hvorfor muskelstyrken raskere reduseres enn muskelmassen i det vi blir eldre. Derfor satte han i sitt doktorgradsarbeid i gang et eksperiment med eldre i trening

Stikk i strid med den normaliserte tankegangen at eldre er tilsiktet bevelighetstrening og kondisjonstrening, så viser Aas sine resultater at styrketrening er mye viktigere for eldre.

Styrketrening er essensielt fordi grunnen til at eldre mister mye av sin evne til å bevege seg er at de raske muskelfibrene visner hen. Da blir selv det å reise seg fra en stol tøft til tider, og en har ikke samme grunnlaget for å holde balansen når en er i ferd med å falle.

Det er ikke mulig å bygge disse samme muskelfibrene ved for eksempel en gåtur, og derfor er styrketrening viktig. Aas foreslår forøvrig apparater, tross deres noe dårlige rykte. For eldre, som sliter med balansen, så er apparater meget sikre. De lar dessuten eldre løfte passende vekter uten risiko.

I gruppen som ble undersøkt fant Aas at det ikke var noen forskjell mellom nye pensjonister og individer over 90 år – samtlige økte muskelmassen, fikk raskere gange, og forbedret sin balanse. Resultatet kom etter korte 10 uker.

Etterhvert som dyr eldres, så blir nedbrytningsprosessen kalt autofagi mer langsom. Aas har en hypotese om at dette kan besvare problemstillingen i menneskers muskulatur også, men vil ikke konkludere før flere prøver er tatt.

Uansett beviser Aas sitt eksperiment at styrketrening er essensielt for eldre. Med sterkere muskulatur kommer mindre sjanser for fall, raskere gange, og mange flere helsegevinster. I praksis betyr det at eldre kan bo hjemme lengre, og dermed sparer styrketrening for eldre samfunnet for store summer.

Så bra er styrketrening for eldre at Aas mener det bør gis på resept!