Skulderplager

Skulderplager er vanlig blant folk og det er antatt at om lag 25% av alle eldre sliter med vonde skuldre daglig.

Skulderleddet er meget komplisert og krever god bevegelighet samtidig som det må være stabilt. Det å ikke kunne bruke skuldrene normalt i det daglige kan by på mange nedturer. Ofte så er det enkle tiltak som skal til. Kiropraktorene på Porsgrunn og Skien kiropraktorklinikk har en bred erfaring når det kommer til akutte og kroniske skulderplager og kan bidra til å gjøre hverdagen lettere.

Senebetennelse

Senebetennelse i skulderen er en veldig vanlig plage folk får, spesielt unge aktive mennesker som driver med sport og mye over hode aktiviteter. Senene som oftest blir betente er sene til supraspinatusmuskelen på skulderbladet og senen fra det lange hodet til biceps som sitter på overarmen som går inn gjennom skulder kapselen og fester seg inn på skulderbladet.

Det som ofte utløser en betennelse er repeterte gjensidige bevegelser med armen. Belastningen trenger ikke å vært stor, men en lett belastning mange nok ganger om og om igjen er alt som skal til. Man kan være mer utsatt for betennelse i skuldrene når man har en dårlig holdning med fremover dragne skuldre som vil bidra til feilstilling av skuldrene og kan gjøre det tangere for senene.

Symptomene vil ofte være smerte lokalisert på siden av skulderen ved betennelse i supraspinatussenen og ofte på fremsiden av skulderen ved betennelse i bicepssenen. Skulderen kan føles tung og svak. Det vil være ubehagelig og gjøre arbeid i og over skulderhøyde.

Disse plagene kan også forekomme hos eldre, men da vil degenerering, altså tæring av senen være mer sannsynlig på grunn av redusert blod sirkulasjon og gjennom ett lengre liv, så vil gjentatte senebetennelser og langvarige betennelser lede til kronisk betennelse hvor det kan skje en forandring i strukturen i senen og gjøre senen svakere. Ved akutt senebetennelse, er det viktig å avlaste skulderen. Man kan bruke is for å kjøle ned i 10 minutter for deretter å bruke varme eller bevege skulderen innenfor smertegrensen. Dette vil bidra til en pumpemekanisme hvor vi får rask og effektiv blod tilførsel og drenering av skulderen.

Kiropraktoren vil analysere kroppsholdningen og behandle dysfunksjoner relatert din plage.

Det er viktig å analysere nakken, brystryggen (mellom skulderbladene) og skulderbladene da disse har direkte relasjon til funksjonen og posisjonen på skulderen.

Ved langvarige/kroniske senebetennelser bruker vi ofte trykkbølgebehandling, du kan lese mer om trykkbølgebehandling her: Trykkbølgebehandling

Ved behov for nærmere undersøkelse med ultralyd og vurdering av eventuell behandling med kortison, henviser kiropraktoren ofte videre til fysikalskmedisinsk vurdering.

Slimposebetennelse

Dette er en veldig vanlig plage og som oftest kommer sekundert ved senebetennelse. Hvis denne kommer helt alene, noe som er litt mindre vanlig, kan det være viktig å utelukke andre sykdommer som for eksempel revmatisk leddgikt. Det vil da foreligge systemiske symptomer på forhånd og dette vil kiropraktoren undersøke med grundig pasienthistorikk og undersøkelse, samt henvise til blodprøvetagning hos fastlege og eventuelt henvisning til revmatolog.

I skulderen er det 8 slimposer, men den mest vanlige slimposen er subacromial slimposen som ligger rett under det beinet som kragebeinet møter ved skulderen.

Akutt slimposebetennelse vil gi seg ut som kraftige lokaliserte smerter som kommer på i alle bevegelser, da akutt hevelse gjør slik at denne posen slår oppunder beinet i alle bevegelser.

Ved kronisk slimposebetennelse er symptomene mer diffuse og ikke så kraftige og man vil klage på smerte som ofte kommer på etter at man har brukt skulderen mye.

Natt smerter er vanlig ved slimposebetennelser og gir utslag i en dyp verkende følelse.

Behandlingen av slimposebetennelse i skulderen, er veldig lik behandlingen av en senebetennelse da disse henger ofte sammen.

Seneforkalkning

Seneforkalkning er en skulderplage som står for rundt 7% av alle skulderplager. Det er mest vanlig mellom 30-50år og forekommer dobbelt så ofte blant damer.

Det er foreløpig ikke kjent hvorfor dette skjer, men det vi vet er at det skjer en fiber og brusk dannelse i den ene delen av senen. Kalk vil da bli deponert i senen og kalkdannelsen går inn i en rolig fase hvor den kan være litt vond eller helt smertefri. Etter en viss tid, kan det skje en betennelsesreaksjon hvor blodårer blir opprettet i utkanten av kalk dannelsen. Vite blodceller som makrofager absorberer kalkdannelsen og denne perioden kan være smertefull. Kalken opptar plass i skulderen og kan skape irritasjon.

På Porsgrunn og Skien Kiropraktorklinikk ser vi mange pasienter med denne lidelsen hvert år. Vi stiller ofte diagnosen på grunnlag av smertebeskrivelse og funn på røntgen eller ultralyd. Vanligvis henviser vi disse pasientene videre fysikalskmedisinsk vurdering for fjerning av kalk med kalkskylling.

Frossen skulder

Dette er en skulder plage som forekommer som oftest i de mellom 40-60år. Den presenteres oftere hos damer enn men og mye hyppigere hos diabetikere og de som har hypotyreose (lavt stoffskifte). Nyere forskning mener det kan være noe genetisk påvirkning i tillegg.

Man vil føle smerte og nedsatt bevegelighet i skulderen, og det kommer ofte snikende uten forvarsel eller traumer til skulderen. Det kan være vanskelig på gjøre enkle ting som å gre håret eller ta på jakken.

Det er ikke helt forstått hva som er grunnen til en frossen skulder, men vi vet at det blir lagt ned ett mye stivere type 3 collagen som leder til kontrakturer og enorm stivhet i skulderkapselen. Dette skjer i 3 typiske faser.

I fase 1 smerter skulderen ved bevegelse og bevegeligheten blir sakte, men sikkert begrenset.

Fase 2 presenteres ved at skuldersmertene minsker, men bevegeligheten er ekstremt redusert (fossen tilstand).

Fase 3 presenteres ved at bevegeligheten sakte, men sikkert bedrer seg.

Den forsvinner ofte av seg selv i løpet av 1-3 år, men det er vanlig å ha litt begrenset bevegelig het i ettertid.

Kiropraktoren vil undersøke skulderen, nakken og ryggrad og eventuelt mobilisere og justere for å få mer mobilitet inn i skulder kapselen. Det er viktig at du selv sørger for å holde armen i bevegelse innenfor det smertefrie området. Med ett godt samarbeid mellom kiropraktor og pasient med tanke på behandling og hjemmeøvelser, er prognosen god på sikt. Det kan bli aktuelt med kortisoninnsprøytninger i skulderen. Kortison er et hormon som demper betennelse og gir smertelindring.