Nakkesmerter

Nakkeplager er svært vanlig og forekommer i 30-50% av befolkningen i løpet av et år. Bevegelse er viktig for å opprettholde en god funksjon i nakken, da kreves et godt samspill mellom ledd, små dype muskler og store deler av nervesystemet. God nakkefunksjon kreves for å holde balansen, utføre presise bevegelser samt orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel.

Da nakken er svært bevegelig, er den også spesielt utsatt for ytre og indre stressfaktorer så som slag og fall, wiplash, skiveprolaps, slitasje, holdningsforandringer og stressrelaterte årsaker.

En rekke symptomer kan ha sitt utspring fra problemer i nakke så som hodepine, migrene, svimmelhet og symptomer i skuldre og armer.

Kiropraktorens rolle er å finne årsaken til smertene og riktig behandlingstiltak på grunnlag av pasientens sykehistorie. Gjennom funksjonelle bevegelsesanalyser, ulike tester av muskel, nerve og skjelett samt til tider supplerende undersøkelser som MR, CT og røntgen, kan en rekke tilstander utelukkes og/ eller bekreftes.

Da er det viktig med riktig tiltak til de ulike tilstand som søkes. Behandling utført av kiropraktoren er spesifikk leddbehandling ofte rettet mot nakke, brystrygg og skulder, muskelbehandling av spente muskelknuter og triggerpunkter og ikke minst hjemmeøvelser rettet mot pasientens svakheter/spenninger, skader eller kroniske tilstand. Råd og veiledning gis for å mestre daglige utfordringer så som eksempel arbeidsstilling, stress og kosthold. Det er viktig at riktig kompetanse er i fokus når diagnosen er satt.

Kiropraktoren kan henvise til alle spesialister i helsevesenet ved behov.