Korsryggsplager

Omlag 60 – 80% av Norges befolkning rammes av korsryggplager i løpet av livet, og ingen enkeltlidelser koster samfunnet mer i form av trygdeutgifter. I mange av tilfellene vet man ikke nøyaktig hvor smertene kommer fra eller hvordan de oppstår.

Det er flere strukturer i og rundt ryggsøylen som kan gi opphav til smerter samtidig. Derfor kalles disse smertene for uspesifikke. Dette utgjør den aller største delen av ryggsmerter. Vanligvis handler det om helt ufarlige tilstander ofte kalt “kink”, “hekseskudd” eller “lumbago”.

Lumbago er latin og betyr helt enkelt smerter i korsryggen. Selv om disse tilstandene er ufarlige, så kan det gjøre svært vondt og man kan få store problemer med stivhet og smerter som hindrer normal bevegelse.

Mange ryggplager kan behandles av kiropraktor i kombinasjon med forebyggende øvelser. Pasientene vil ofte få treningsøvelser for styrke og stabilitet av svake muskler i mage, rygg, bekken eller hofter. Dette vil kiropraktoren gjennomgå med deg som pasient. Dersom man ikke kan trene øvelser selv hjemme, kan kiropraktoren henvise deg videre til veiledet opptrening. Med individuelle øvelser kan du selv ta kontroll over dine ryggplager.

Noen ganger kan det være skivebukning eller prolaps som irriterer nervene i ryggen. Dette kan gi smerter i ryggen med stråling til setet, lår, legger og føtter, og må skilles fra andre tilstander som kan gi liknende symptomer.

I sjeldne tilfeller kan det være annen sykdom som ligger bak, f.eks brudd, revmatisk sykdom og infeksjoner.

Lumbago, Kink, Hekseskudd

Dette er uttrykk som mange kjenner til, en betegnelse på smerte i korsryggen som er mild til kraftig. Den kan oppstå akutt, men går inn i en konisk tilstand hvis den varer i mer enn 3 mnd. Diagnosen er uspesifikk, og beskriver bare hvilke symptomer som er tilstedeværende. Den forteller lite om årsaken, da den kan være så mange.

De aller fleste opplever lumbago i løpet av livet. Det kan forekomme i alle aldre, men sees hyppigere hos unge aktive og eldre. I de fleste tilfeller forsvinner symptomene mellom 1-4 uker, men ved enkelte tilfeller vedvarer symptomene og tiltak blir nødvendig.

Vanlig årsak til lumbago er plutselig strekk i muskler og leddbånd i ryggen som da skaper en liten betennelsesreaksjon på grunn av mikroskader. En annen årsak kan også være facett irritasjon, som er irritasjoner i ryggradens ledd. Dette kan igjen kan komme av feilbelastning, overbelastning og feil kroppsholdning over tid som til eks. økt dybde i kurven i korsryggen.

Vanlige symptomer ved lumbago er smerte ved bevegelse som noen ganger stråler ned til setet, bak låret og inn i lysken. Ofte vil man bøye seg bort fra smertesiden.

Kiropraktorens rolle er å kartlegge årsaken til ryggsmertene og deretter iverksette de nødvendige tiltak for å behandle plagene. Kiropraktoren kan henvise pasienten videre til MR, CT, røntgen, ultralyd og legespesialister på alle områder. Kiropraktoren har også sykemeldingsrett.

Skiveprolaps

Kiropraktorene møter pasienter med skiveprolapser og skivebukninger daglig. Vanligst i aldersgruppen 25-45 år da kjernen i skiven inneholder størst konsentrasjon av væske. Hos eldre pasienter med dehydrerte skiver har mindre risiko for å få prolaps da trykket i selve skiven er mindre.
Mange ensformige repetisjoner av løft i kombinasjon med vridning kan øke risikoen for skiveprolaps, så vel som dårlig stabilitet i kjernemuskulatur, dårlig kroppsholdning og muskulær ubalanser. Mest vanligste lokalisering av skiveprolapser (95-98%) er i de to nederste nivåene i ryggen L4/L5 og L5/S1.

Symptomene er ofte en plutselig smerte i korsryggen med stråling ned i setet, bak lårene og helt ned til foten. Smertene i benet er ofte verre enn ryggplagene ved en skiveprolaps. Ved en skivebukning, der det kun er sprekk i veggen som holder kjernen i senter av skiven, kan ryggplagene være sterkere enn leggsmertene.

Prognosen for skiveprolaps er i de fleste tilfeller god, men avlastning, opptrening og bevegelse kan være avgjørende for utfallet. Rundt 75% av pasienter med skiveprolaps blir bedre etter 6 måneder, da vesken som har lekket ut blir reabsorbert. Ofte vil ryggen være mindre stabil på grunn av svake muskler som skaper ubalanse. Her er det viktig å finne riktig opptreningsprogram for å stabilisere ryggraden. Kiropraktoren kan hjelpe deg med dette.